Etiket HTML Resme Link Verme

HTML WEB

HTML Resme Link Verme

Bu sayfada resimlerle nasıl bağlantı oluşturulacağı gösterilmiştir.  Bağlantı için a etiketinin href özelliği ile img etiketinin kodu aynı girilerek resim dosyasının link olması...

HTML

Resme Link Verme

HTML Sayfalarında resimleri göstermek için <img> etiketlerini kullanırız. Resimlere link özelliği vermek için sadece <img> etiketi yeterli olmaz.  Bir HTML nesnesine...