CSS WEB

CSS Kutu Modeli – Box Model

Tüm HTML öğeleri kutu olarak kabul edilebilir. CSS’de, “kutu modeli” terimi tasarım ve düzen hakkında konuşurken kullanılır.

Her öğe dikdörtgen bir kutudur ve kutunun boyutunu belirleyen birkaç özellik vardır. Aşağıdaki şekil bu kutuyu oluşturan yapıları göstermektedir.

Kutu modelinin her bölümü birer CSS özelliğine karşılık gelir.

Bu özelliklerin kullanıldığı bir HTML öğesini ele alalım

Kutu modeli, öğelerin etrafına bir kenarlık eklememize ve öğeler arasında boşluk tanımlamamızı sağlar.

Kutunun Genişliği ve Yüksekliği

Bir öğenin genişliğini ve yüksekliğini tüm tarayıcılarda doğru bir şekilde ayarlamak için, kutu modelinin nasıl çalıştığını bilmeniz gerekir.

Önemli: CSS ile bir öğenin genişlik ve yükseklik özelliklerini ayarlarsanız, içerik alanının genişliğini ve yüksekliğini ayarlamış olursunuz . Bir öğenin tam boyutunu hesaplamak için dolgu, kenarlıklar ve kenar boşlukları da eklemeniz gerekir.

Örnek;

Bir <div> öğesinin toplam genişliği 350 piksel olacak şekilde stil ayarlamak istediğinizi varsayalım:

<div> öğesinin yükseklik ve genişliğini kutu modeline göre hesaplayalım;

320px (genişlik)
+ 20px (sol + sağ padding)
+ 10px (sol + sağ kenarlık)
+ 0px (sol + sağ margin)
= 350px

Kutu modeline göre, bir öğenin toplam genişliği aşağıdaki formülü kullanarak hesaplanabilir:

Kutu modeline göre, bir öğenin toplam yüksekliği aşağıdaki formülü kullanarak hesaplanabilir:

 

 

Yorum

Yorum Yap