CSS WEB

CSS Konumlandırma – position Kullanımı

CSS ile ilgili en iyi şeylerden biri, içeriği ve öğeleri bir sayfada neredeyse akla gelebilecek herhangi bir şekilde konumlandırıp  tasarım yapmamıza ve içeriği daha etkin ve güzel sunma yeteneği sağlamasıdır.

CSS içinde birkaç farklı konumlandırma türü vardır ve her biri kendi özel uygulamasına sahiptir. Bu bölümde, birkaç farklı kullanım durumuna göz atacağız.

position Özelliği

position Özelliği, bir element için kullanılan yerleştirme yöntemi türünü belirtir. Beş farklı konumlandırma değeri vardır;

  • static
  • relative
  • fixed
  • absolute
  • sticky

position : static ;

Varsayılan olarak her elemanın position değeri static olarak konumlandırılır, yani belgenin normal akışında varolduğu ve herhangi bir kutu ofset özelliğini kabul etmediği anlamına gelir. Statik konumlu elemanlar her zaman sayfanın normal akışına göre kendi görüntülenme biçiminde konumlanırlar.

Örnek;

position : relative ;

Nispeten konumlandırılmış bir öğenin görüntüleme konumunu, kutu ofset özellikleri ile değiştirilmesini sağlar.

top (üst), right(sağ), bottom(alt) ve left(sol) özelliklerini kullanarak HTML öğesini sayfanın istenilen pozisyonuna konumlanmasını sağlayabilirsiniz. Ancak bu durum öğenin normal konumundan uzaklaşmasına neden olur. Diğer içerikler ise , öğenin bıraktığı boşluklara uyacak şekilde ayarlanamayacaktır.

Örnek;

Örnek;

Örnek uygulamamızda “Kutu2” diğerlerinden farklı olarak “relative” olarak konumlandırılmıştır. “left” özelliği ile soldan, “top” özelliği ile olması gereken yerden “50px” mesafe bırakılmıştır. Olması gereken noktadan ötelenen <div> öğesi göreceli (relative) konumuna yerleşirken diğer öğeler (kutu1, kutu3) sayfa akışındaki yerlerini korumuşlardır.

position : fixed ;

position : fixed değeri uygulanan HTML öğesi görüntü kaydırma çubuğuna göre konumlandırılır; bu, sayfa kaydırılmış olsa bile her zaman sabit olarak aynı yerde kalması demektir. top (üst), right(sağ), bottom(alt) ve left(sol) özelliklerini kullanarak HTML öğesini sayfanın istenilen pozisyonuna sabit konumlanmasını sağlayabilirsiniz. Sabit bir öğe, normalde bulunduğu sayfada boşluk bırakmaz. Uygulanan öğe normal akışın dışına çıkar. Bunun anlamı sayfada bulunan diğer öğeler, sabit konumlanmış öğeyi yok sayarlar. Sabit konumlandırmayı sayfanın belli bir alanını sayfa akışının dışına çıkarıp bir noktada sabitlemek maksadıyla kullanırız.

Örnek;

 

position : absolute ;

absolute konumlandırma tıpkı fixed konumlandırma gibi HTML öğesini sabit bir noktada konumlandırmak için kullanılır. Tek farkı absolute konumlandırılmış öğe kendisini kapsayan bir üst öğeye göre pozisyonunu almaktadır. top (üst), right(sağ), bottom(alt) ve left(sol) özelliklerini kullanarak HTML öğesini onu kapsayan üst öğenin istenilen herhangi bir pozisyonuna sabit konumlanmasını sağlayabilirsiniz. Uygulanan öğe normal akışın dışına çıkacaktır.

Örnek;

position : sticky ;

sticky  kullanıcının kaydırma konumuna dayalı olarak konumlandırma yapar. sticky uygulanmış bir öğe kaydırma konumuna bağlı olarak relative ve fixed konumlandırmalar arasında geçiş yapar. Görünüm alanında belirli bir ofset konumu sağlanıncaya kadar relative olarak konumlandırılır – daha sonra fixed gibi sayfa kaydırılsa bile öğe sabit bir konumda durur.

Örnek;

z-index Nedir?

relative, absolute, fixed türü konumlandırmalar top, left, right, bottom gibi pozisyonlandırma özelliklerini kullanmanıza imkan verir. Tüm bunları kullanırken HTML öğeleriniz üst üste gelecek şekilde çakışma yapabilirsiniz. Eğer bu üst üste bindirme şeklinde bir tasarımı bilinçli olarak yapıyorsanız, hangisinin üste geleceği sorusunu z-index ile çözebilirsiniz. z-index konumlandırılan elemanları önde olma sırasını belirler. Değeri büyük olan en üstte görünür, diğerleri alta yerleşirler. Eğer z-index bildirimi yapılmaz ise en son HTML kodunda konumlandırılan öğe üstte gösterilir. z-index negatif değerlerde alabilir. Eksi bir değer aynı zamanda öğeyi metnin arkasına itecektir.

Örnek;

Örnek ;

Görüntünün üzerine çeşitli konumlarda bir metin yerleştirelim.

 

Yorum Yap