CSS WEB

CSS Float Kullanımı

CSS float özelliği web sayfalarında konulandırma ve düzen için kullanılır. Bir öğenin sayfa akışı içinde hangi yöne yaslanması gerektiğini ifade eder. Ancak bunu yaparken öğelerin görüntülenme varsayılanlarını (blok veya satır içi) etkiler, sayfa akışını değiştirir. Bir  HTML öğesi float özelliği aldığında, öğeyi sayfa akışından çıkarır. Diğer öğeler ise float uygulanan öğenin varlığını görürerek etrafından akışına devam eder. Bu çok yönlü çalışma şekli sayesinde oldukça fazla kullanım şekli ve alanı vardır.  Alabileceği dört farklı değer vardır;

  • left
  • right
  • none
  • inherit

float : left ; Kullanımı

float : left Özelliği uygulanan öğe, sayfa akışını bozarak sola yaslanır.

Örnek;

Aşağıdaki örneğimizde resim sola yaslanmış ve içerik metni onun etrafında kalacak şekilde yazılmıştır.

 

Örnek ;

Sayfa üzerinde bulunan kutular yan yana dizilmiştir.

Örnek ;

float left kullanarak <li> öğeleri ile yatay menüler yapabilirsiniz.

float : right; Kullanımı

float : right Özelliği uygulanan öğe, sayfa akışını bozarak sağa yaslanır.

Örnek;

Aşağıdaki örneğimizde resim sağa yaslanmış ve içerik metni onun etrafında kalacak şekilde yazılmıştır.

Örnek;

Sağa yaslanmış kutular oldukça ilgi çekici olabilir.

float : none; Kullanımı

none Değeri float özelliğinin uygulanmayacağını bildirir. Bir HTML öğesinin float özelliği varsayılan olarak “none” değerindedir.

Örnek;

clear Özelliği

float özelliği uygulanan öğe kendinden sonra gelen öğeleri de etkilemesi CSS’in sunduğu bir avantajdır. Ancak bir noktadan sonra bu avantajı kullanmak istemeyebiliriz. İşte tam bu noktada clear özelliğini kullanarak float’ın sayfa akışı içinde yarattığı etkiyi kaldırabiliriz. Alabileceği değerler;

  • none : Bu varsayılan değerdir.
  • left : Sola yaslama (float : left) sonucu değişen akışı normale döndürür.
  • right : Sağa yaslama (float : right) sonucu değişen akışı normale döndürür.
  • both : Sola veya sağa yaslama (float : left / right) sonucu değişen akışı normale döndürür.
  • inherit : Özellik üst öğenin değerini devralır.

Örnek;

Örnek;

Örnek ;

Bir şablonu oluşturmak için <div> öğesinden faydalanabilirsiniz.

 

Yorum Yap