JavaScript

JavaScript Zaman Komutları

JavaScript ile  Date fonksiyonu tarih oluşturma, değiştirme ve kısmen tarih biçimlendirme işleri yapılabilir.  JavaScript  1 Ocak 1970 UTC tarihinden şu zamana kadar geçen milisaniye cinsinden zaman değerini temel alır.

Yazının içindekiler

Date nesnesinin yazım kuralı

Date nesnesi metodları

Günleri Türkçe ekrana yazdırma

Yılları Türkçe Ekrana Yazırma

[divider]

Date NesnesiYazım Kuralı:

deger: 1 Ocak 1970 00:00:00 UTC yılından şuana kadar geçen milisaniye cinsinden değer alır.

tarihmetni:  Date.parse türünde formatlanmış tarih metnini  kabul eder.

yıl:  0->1900, 99->1999 yada  dört basamaklı yyyy formatında yıl değeri alır.

ay: Ocak için 0, Aralık için 11 değerini alır.

gün: sayısal olarak ayın gün değerleri alır.

saat: sayısal olarak günün saatlarini alır.

dakika: sayısal olarak bir saatin dakikalarını alır.

saniye: bir dakikanın saniyelerini alır.

milisaniye: bir saniyenin milisaniyelerini alır.

 

Örnek:

Geçersiz formatta tarih girildiğinde “Invalid Date” yada NaN değeri dönmektedir.

Date Nesnesi Metodları 

getFullYear()  4 basamaklı yıl
getMonth() 0 (Ocak)  – 11 (Aralık)  arasında sayı
getDay() 0(Pazar) – 6(Cumartesi)
getDate() 1-31 arasında sayı
getDay() 0(Pazar) – 6 (Cumartesi) değerleri döner
getHours() 0-23 //saat
getMinutes() 0-59 //dakika
getSeconds()  0-59 //saniye
getMilliseconds() 0-999 //milisaniye
getTime() 1 Ocak 1970 yılından şuana kadar  geçen milisaniye cinsinden sayı döndürür.
 
setDate() Aktif ayın tarihini değiştirir.
setFullYear() Yılı değiştirir.
setHours() 0-23 arasında saati değiştirir.
setMilliseconds() 0-999 arasında milisaniyeyi değiştirir.
setMinutes() 0-59 arasında dakikayı değiştir.
setMonth() 0-11 arasında ayı değiştirir.
setSeconds() 0-59 arasında saniyeyi değiştirir.
setTime() milisaniye cinsinden yeni tarih üretir.(1970 yılından başlayarak)
toDateString() Date nesnesi ile üretilen değeri string formatına dönüştürür.

 

Daha fazla Date metodu https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Date

 

Date.now() :1970 yılından şuana kadar geçen milisaniye değerini verir.

 

Örnekler: get….

 

 

Örnekler: set…

JavaScript ile Günler Türkçe Yazdırma

getDay() komutunun günleri 0(Pazar) -6 (Cumartesi) olacak şekilde aldığını biliyoruz.

Günleri ekrana Türkçe yazdırma için günler adında bir dizi oluşturup ilgili index(sıra numarası) tarafından gösterilen dizi elemanını ekrana yazdıracağız.

Çok daha temiz kod yazmak ve yazdığın kodun daha anlaşılır olması için gunGetir adında bir metod oluşturup çalıştırdığında günü döndürebiliriz. Ben kodun Date nesnesine uygun olması için metod adını getDayName (gün adını getir) verdim. Oluşturduğum metodu Date nesnesine ekledim.(Nesne Yönelimli JavaScript).

Yazdığım kod getDayName dediğimde gün adını getirecek.

 

 

JavaScript ile Ayları Türkçe Yazırma

getMonth() komutunun günleri 0(Ocak) – 12(Aralık) olacak şekilde aldığını biliyoruz.

Günleri ekrana Türkçe yazdırma için günler adında bir dizi oluşturup ilgili index(sıra numarası) tarafından gösterilen dizi elemanını ekrana yazdıracağız.

Çok daha temiz kullanım için Date sınıfına ay ismi getir (getMonthName) metod yazıp o şekilde kullanmak Nesne Yönemlimli JavaScript için çok iyi bir yöntem olacaktır.

Faydalanılan Kaynaklar

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Date

http://javascript.info/tutorial/datetime-functions

http://www.w3schools.com/js/js_dates.asp

 

 

1 Yorum

Yorum Yap