JavaScript

JavaScript while Döngüsü Kullanımı

JavaScript while döngüsünde şart doğru olduğu sürece bloklar arasındaki kodlar yürütülür.

Yazım Kuralı:

while (şart) {
    çalıştırılacak olan kodlar
}

şart: true(doğru) olduğu sürece döngüyü çalıştırır.

 

Örnek 1:  0’dan 9’a kadar olan sayıları yazdırmak için kullanılan örnek.

Açıklama: Döngüden önce var i=0; ile değişken tanımlanıp ilk değer ataması yapılır. i<10 olduğu sürece döngü çalıştırılacaktır. döngü içinde şartı bozmak için i++ ile i değişkeninde ki değer arttırılmıştır.

 

Örnek 2: Dizi elemanlarını while döngüsü ile ekrana yazdırma.

Açıklama: İlk üç satırda değişkenler tanımlanıp değer ataması yapılmıştır. while(meyveler[i]) ile döngü değeri dolu olduğu sürece true değeri üretilecek ve döngü içine girip yazi değişkenine dizi elemanları yazdırılacaktır. i++ değeri  döngü 1 arttırılacak ve meyveler dizisindeki son index değerinden sonra tanımsız(undefined) değer için false değeri üretilecektir.

 

Örnek 3: Döngüdeki en önemli kural; döngü sonsuz döngüye girmemelidir. Bunun için döngüden çıkma komutu(break) yada döngüdeki şartı bozacak değişim yazılmalıdır.

Örnek 3 düzeltme: Programı sonsuz döngüden çıkarmak için aşağıdaki gibi bir kod yazılabilir.

 

 

Yorum Yap