JavaScript

Javascript if else örnekleri

javascirpt örnekleri if else

1-)0-100 arasında girilen notu beşlik sisteme çeviren javascript programı.

2-)Kullanıcı tarafından girilen sayı sıfırdan büyükse pozitif, sıfırdan küçükse negatif, sıfıra eşitse sıfır yazdıran program.

3-)Yaşı girilen kullanıcının ehliyet alıp alamayacağını, ehliyet alamıyorsa kaç yıl sonra alacağını yazdıran program

4-) Kağıt Makas Taş Oyunu Yapımı

5-)Javascript: keypress klavye kontolü

6-)JavaScript ile Dizi İçinde Arama

7-)Javascript: Klavyeden Diziye Eklenen Sayılardan En Büyüğü ve En Küçüğü

 

 

Text kutusundaki öğrenci notu değiştiğinde ekrana öğrencinin durumunu yazmaktadır.

 

2-)Kullanıcı tarafından girilen sayı sıfırdan büyükse pozitif, sıfırdan küçükse negatif, sıfıra eşitse sıfır yazdıran program.

 

3-)Yaşı girilen kullanıcının ehliyet alıp alamayacağını, ehliyet alamıyorsa kaç yıl sonra alacağını yazdıran program

5-)Javascript: keypress klavye kontolü

6-)JavaScript ile Dizi İçinde Arama

7-) Javascript: Klavyeden Diziye Eklenen Sayılardan En Büyüğü ve En Küçüğü

 

Yorum

Yorum Yap