JavaScript

JavaScript Operatörler ve İşlem Öncelikleri

JavaScript programlama dilinde operatörler aşağıdaki gibi gruplandırılabilir. JavaScriptte ikili(binary) , tekli (unary)  ve bunlara ek olarak üçlü (ternary) operatörler bulunmaktadır. Operatörlerin ve ifadelerin öncelik sıralamaları da bu konu içinde değerlerlendirilir.

JavaScript  Atama Operatörleri

 

JavaScript Aritmetik Operatörler

 

JavaScript Karşılaştırma Operatörleri

 

JavaScript Mantıksal Operatörler

 

İŞLEM ÖNCELİKLERİ

JavaScript Operatörlerin işlem öncelik sırası aşağıdaki listede sıralandığı gibidir. Eşit önceliğe sahip operatörlerde işleme sırası, “işleme yönünde belirtilen şekildedir.

Öncelik Operatör tipi İşleme yönü Operatör(ler)
1 üye elemanlara erişme soldan sağa .
[]
nesne oluşturma sağdan sola new
2 fonksiyon çağrısı soldan sağa ()
3 bir arttırma mümkün değil ++
bir azaltma mümkün değil --
4 mantıksal değil sağdan sola !
bitsel değil sağdan sola ~
tek operandlı + sağdan sola +
işaret değiştirme sağdan sola -
typeof sağdan sola typeof
void sağdan sola void
delete sağdan sola delete
5 çarpma soldan sağa *
bölme soldan sağa /
mod alma soldan sağa %
6 toplama soldan sağa +
çıkarma soldan sağa -
7 bitsel kaydırma soldan sağa <<
>>
>>>
8 büyüklük-küçüklük karşılaştırması soldan sağa <
<=
>
>=
in soldan sağa in
instanceof soldan sağa instanceof
9 eşitlik karşılaştırması soldan sağa ==
!=
===
!==
10 bitsel ve soldan sağa &
11 bitsel xor soldan sağa ^
12 bitsel veya soldan sağa |
13 mantıksal ve soldan sağa &&
14 mantıksal veya soldan sağa ||
15 koşul sağdan sola ?:
16 atama sağdan sola =
+=
-=
*=
/=
%=
<<=
>>=
>>>=
&=
^=
|=
17 virgül soldan sağa ,

 

Kaynak:

https://tr.wikibooks.org/wiki/JavaScript/Operat%C3%B6rler

 

Yorum Yap