JavaScript

JavaScript Mantıksal Operatörler

Mantıksal operatörler genellikle boolean değerleri ile kullanılır. Bu yüzden boolean türünde değer döndürür.

Operatör Kullanımı Tanımı
Lojik VE ( && ) ifade1 && ifade2 İfade1 true değerine döndürülebiliyorsa ifade1, değilse ifade2 değerini döndürür.
Lojik VEYA ( || ) ifade1 ||  ifade2 ifade1 true değerine çevrilebiliyorsa ifade1, değilse ifade1 değerini döndürür.
Lojik DEĞİL ( ! )  !ifade ifade true ise false, false ise true değerini döndürür.

 

JavaScriptte bir değer true olarak dönüştürülebilirse mantıksal işlemlerde true olarak kullanılır.

Aşağıdaki ifadeler mantıksal olarak dönüştürülürken false olarak dönüştürülmektedir.

  • null;
  • NaN;
  • 0;
  • empty string (“”);
  • undefined

 

JavaScript Mantıksal Ve Operatörü

 

JavaScript Mantıksal Veya Operatörü

 

JavaScript Mantıksal Değil Operatörü

Yorum Yap