JavaScript

JavaScript İşlem Önceliği

JavaScript Operatörlerin işlem öncelik sırası aşağıdaki listede sıralandığı gibidir. Eşit önceliğe sahip operatörlerde işleme sırası, “işleme yönü”nde belirtilen şekildedir.

Öncelik Operatör tipi İşleme yönü Operatör(ler)
1 üye elemanlara erişme soldan sağa .
[]
nesne oluşturma sağdan sola new
2 fonksiyon çağrısı soldan sağa ()
3 bir arttırma mümkün değil ++
bir azaltma mümkün değil --
4 mantıksal değil sağdan sola !
bitsel değil sağdan sola ~
tek operandlı + sağdan sola +
işaret değiştirme sağdan sola -
typeof sağdan sola typeof
void sağdan sola void
delete sağdan sola delete
5 çarpma soldan sağa *
bölme soldan sağa /
mod alma soldan sağa %
6 toplama soldan sağa +
çıkarma soldan sağa -
7 bitsel kaydırma soldan sağa <<
>>
>>>
8 büyüklük-küçüklük karşılaştırması soldan sağa <
<=
>
>=
in soldan sağa in
instanceof soldan sağa instanceof
9 eşitlik karşılaştırması soldan sağa ==
!=
===
!==
10 bitsel ve soldan sağa &
11 bitsel xor soldan sağa ^
12 bitsel veya soldan sağa |
13 mantıksal ve soldan sağa &&
14 mantıksal veya soldan sağa ||
15 koşul sağdan sola ?:
16 atama sağdan sola =
+=
-=
*=
/=
%=
<<=
>>=
>>>=
&=
^=
|=
17 virgül soldan sağa ,

 

Kaynak:

https://tr.wikibooks.org/wiki/JavaScript/Operat%C3%B6rler

Yorum Yap