JavaScript

Javascript Dizi Oluşturma

Öncelikle “dizi nedir” sorusuna cevap vererek başlayalım. Dizi benzer ifadelerin bir araya getirildiği özel değişkendir.

 

Bir değişken içinde bir veri saklana bilirken, dizilerde birden fazla veri saklamak mümkündür. Aşağıdaki örnek kod parçasının ilk satırında diller adında bir dizi oluşturulmuştur. İkinci satırda da idsi örnek olan etiket seçilmiş ve dizi içindeki değerler yerleştirilmiştir.

Eğer dizi kullanmasaydık yukarıdaki değerleri şu şekilde yazmak zorunda kalacaktık.

 

Javascript ile Dizi Nasıl Oluşturulur?  

JS dizi oluşturmanın kuralı şu şekildedir.

 

Örnek kodda şu şekilde olacaktır.

Ayrıca bilinmesi gereken bir konu da javascript ile veri tipleri dinamik olarak tanımlanır. Bu ifadeden yola çıkarak javascript dizisi içinde kullanılan verilerin tipleri bir birinden farklı olabilir. Şu şekilde dizi tanımlamakta mümkündür.

Not:Sadece bu şekilde değil iç içe dizi ve dizi içinde nesne(diziler de bir nesnedir bu arada) tanımlamak da mümkü[highlight][/highlight]ndür.

 

New Anahtar Kelimesi ile Dizi Oluşturma

new anahtar kelimesi ile dizi oluşturmak içinde içinde şu şekilde kod yazmak gerekecektir.

Dizi Nesnelerine Nasıl Ulaşılır?

Dizi içindeki her bir değerinin bir adresi vardır. Dizilerdeki bu adreslere programcı olarak index adını verilmektedir.

İlk değerin index(adresi) 0. index olarak ifade edilir ve yine köşeli parantezler içinde index numaraları yazılarak değere ulaşılır.

Örnek:

Dizi içindeki değer nasıl değiştirilir?

Dizi içindeki değeri değiştirmek içinde aynı yöntemle değer değiştirilir.

[highlight]Javascript değerini jquery olarak değiştirdi.[/highlight]

JavaScriptte diziler  nesne olarak tanımlanmıştır. typeof metodu ile dizinin tipini öğrenmek mümkündür.

Dizi içinde Nesne(Object),fonksiyon, başka bir dizi de eklemek mümkündür. 

 

Dizilerde kullanılan bazı metodlar ve özellikler

lenght özelliği: dizinin uzunluğunu öğrenmek için kullanılır.

 

Diziye nesne ekleme: 

lenght özelliği ile diziye değer eklemek için;

Sırasız index numarası verip değer eklemek de mümkündür.

Dizi oluştururken dikkat edilmesi gerekenlar

new anahtar kelimesi ile tek değer yazılarak bir dizi oluşturulursa, girilen değer dizi boyutu kabul edilir. Yazılan sayı kadar undefined tipinde değer oluşturulur. Aşağıdaki örnekte içinde değer girilmemiş 12 elemanlı bir dizi oluşturulmuştur.

 

Diziler ile daha fazla örnek için sitede dizi metodlarını araştırabilirsiniz.

 

Yorum

Yorum Yap