JavaScript

JavaScript Break ve Continue Kullanımı

Break ifadesi döngüden çıkmak için kullanılır.

Continue ifadesi döngü üzerinde bir sonraki adıma atlamak için kullanılır.

Örnek 1:  i değeri 3 değerine ulaştığında  şart sağlanacak ve break komutu döngüden çıkaracaktır.

Ekran Çıktısı:

sayı=1
sayı=2

Örnek 2: i değeri 3  yada 5 olduğunda continue  deyimi kullanılarak döngüye devam edilecek ve i 3 yada 5 olduğunda continue ifadesi döngünün kalan kısmını atlayıp bir sonraki adımdan çalışmaya devam edecektir.

var yazi=””;
for (i = 0; i < 10; i++) {
if (i === 3 || i === 5 ) { continue; }
yazi+= “sayi ” + i + “<br>”;
}

Ekran Çıktısı:

sayı=1
sayı=2
sayı=4
sayı=6
sayı=7
sayı=8
sayı=9

Yukarıdaki iki örnek javascript continue kullanımı ve javascript break kullanımını anlatmak için olabildiğinde sade olarak gösterilmiştir. JavaScript continue ve break komutlarını while, do…while, for..in ve dizi döngü fonksiyonlarında kullanabilirsiniz.

 

Yorum Yap