JavaScript

JavaScript Atama Operatörleri

Bir atama operatörü, sağ tarafındaki değere bağlı olarak sol tarafındaki değişkene değer ataması yapar. Basit atama operatörü eşittir(=) sağ tarfındaki değeri sol tarafındaki değişkene atamak için kullanır.

Örneğin x=y şeklinde yapılan bir atama işleminde y değişkeni içindeki değeri x değişkenine atama yapmak için kullanılmıştır.

Aşağıdaki tabloda atama operatörlerinin bileşik ve kısaltılmış kullanımları gösterilmiştir.

Bileşik Atama Operatörleri

Adı Kısa Kullanım Kullanımı
Atama x = y x = y
Ekleme İşlemi x += y x = x + y
Çıkarma İşlemi x -= y x = x - y
İşlemi x *= y x = x * y
Bölme İşlemi x /= y x = x / y
Kalan İşlemi x %= y x = x % y
Üssel Atama İşlemi x **= y x = x ** y
Sola Kaydırma x <<= y x = x << y
Sağa Kaydırma x >>= y x = x >> y
İşaretsiz Sağa Kaydırma x >>>= y x = x >>> y
Bitsel AND x &= y x = x & y
Bitsel XOR x ^= y x = x ^ y
Bitsel OR x |= y x = x | y

 

Örnek Kullanım

Atama İşlemi

 

Arttırma Operatörü

 

Çıkarma İşlemi

 

Çarpma İşlemi

 

Bölme İşlemi

 

Kalan İşlemi

 

Üssalma İşlemi

 

Sola Kaydırma İşlemi

 

Sağa Kaydırma

 

İşaretsiz Sağa Kaydırma

 

Bitsel AND(VE)

 

Bitsel XOR(ÖZEL VEYA)

 

Bitsel OR(VEYA)

 

Kaynak:

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Guide/Expressions_and_Operators

Yorum Yap