AngularJS

AngularJS $http Servis Kullanımı

$http : uzak sunucu ile haberleşmek için kullanılan bir servistir. Veri gönderme yada veri okuma işlemleri $http ile gerçekleştirilir.

veri.json  dosyası içindeki veriler okunacak. Örneğe başlamadan önce bu dosyayı aşağıdaki verilerle oluşturun.

 

SCRIPT: $http ile veri.json sayfasında bulunan json tipindeki veriyi okuyup  model oluşturmak için $scope.personeller özelliği oluşturulacaktır. Aşağıdaki HTML kodlarında ilse personeller içindeki personel bilgileri  satır satır satır tablo içine yerleştirilecektir.

 

HTML: ng-repeat ile verileri satır satır listelidik.   ng-repeat’in ne olduğunu merak ediyorsanız, bu makaleyi okuyabilirsiniz.

[divider]

SCRIPT & HTML KODU

 

AngularJS $http Örnek Uygulama

Yorum

Yorum Yap