JavaScript

JavaScript: Küpün Hacmini Hesaplama

Text kutusuna bir kenar uzunluğu girilen küpün hacmini hesaplayan program:

 

Nesneye olay atayarak javascript ile küpün hacmini  hesaplama;

document.getElementById ile nesne oluşturulduktan sonra oluşturulan nesnenin onclick niteliğine fonksiyon tanımlaması yaparak kullanma

[divider]

HTML etiketinin onclick özelliğine fonksiyon tanımlayarak javascript ile küpün hacmini  hesaplama;

Etiketin onclick niteliğine fonksiyon yazılarak kullanma

[divider]

AddEventListener kullanarak javascript ile küpün hacmini  hesaplama;

Nesne document.getElementById ile oluşturulduktan sonra nesnenin addEventListener işlevi ile tanımlayarak kullanma

[divider]

window.prompt kullanarak javascript ile küpün hacmini  hesaplama;

prompt ve alert metodları ile çalıştırma örneği

 

Yorum Yap