Genel

SQL Hazır Tarih Ve Saat Metotları

— Getdate: Sistemin güncel tarih saatini alır.

— GETUTCDATE: +0 zaman dilinindeki tarih saati getirir.
–YEAR(tarih): Girilen tarih parametresindeki yılı getirir.
–(Örnek) öğrencilerin adını ve yaşını listeleyiniz
–Month(tarih): Girilen tarih parametresindeki ayı getirir.
–(Örnek) 4 nisanda doğan öğrenciler
–Day(tarih):Girilen tarih parametresindeki günü getirir.
–DATEPART(param1,param2): param2 ile belirtilen tarihin param1 ile belirtilen kısmını alır.

param1: örneğin yıl için yy, ayın gün için d, ayın için mm, yılın günü için dy gibi kısaltmalar kullanılır.

İlgili alandaki tarih / saat verisinden istenilen bölümü alır.
Alınabilecek bölümlerden bazıları: yy(YEAR), mm(MONTH), dd(DAY), hh(HOUR), mi(MINUTE)

–DATENAME(param1,param2) :param2 ile belirtilen tarihin ay yada gün içimlerini öğrenebiliriz.

Not: Sql Server diline göre getirmektedir. Türkçe için daha önceden set language Turkish komutu çalıştırılmalıdır.

fonksiyonu belli bir tarih içindeki aya ait ismi, güne ait ismi döndürür

–DATEADD

Belirtilen değer ve parametre kadar ekleme yapar. Buradaki işlem veritabanında herhangi bir güncelleme işlemi yapmaz. Sadece sorgulama sonucunda elde edilen değere ekleme yapıp ekrana yazar.

–Datediff

–İSDATE

Ifade , geçerli bir tarih ise, SQL Server’da ISDATE işlevi 1 döndürür . Aksi takdirde 0 döndürür.

 

Yorum

Yorum Yap