C# Windows Form

C# TextBox Font Özelliklerini Değiştirme Örneği

Bu yazımızda C# Windows Form Projesi oluşturarak TextBox’ ta bulunan bir metnin Font özelliğini Kalın, Eğik, Altı Çizili yapma işlemini gerçekleştireceğiz. Örneğimize ait Form tasarımı aşağıdaki gibi olacaktır.

 

Font_Style

Programımızın çalışması şu şekilde olacaktır:
“Kalın” butonuna basıldığında metnin kalın olması halinde bu özelliği kaldırılacak, Kalın değilse Kalın olması sağlanacaktır.
“Eğik” butonuna basıldığında metnin eğik olması halinde bu özelliği kaldırılacak, Eğik değilse Eğik olması sağlanacaktır.
“Altı Çizili” butonuna basıldığında metnin Altı Çizili olması halinde bu özelliği kaldırılacak, Altı Çizili değilse Kalın olması sağlanacaktır.

Bu özellikler için “^” (XOR-Özel veya) mantıksal operatörü kullanarak eğer daha önceden o stil özelliği uygulanmışsa iptal edilmesini,uygulanmamışsa uygulanmasını sağlamış oluyoruz.
Kodlarımız;

Yorum Yap