C# Console Uygulamaları

C# Tamsayı Dizide 50′ den Küçük Sayıların Adetini Bulma

C# Console Application ile yapılmış olan, bir tamsayı dizisinde 50 den küçük sayıların adetini bulan ve ekrana yazdıran örnek uygulama:
dizi_kucuk_eleman

Yorum Yap