C# Console Uygulamaları

C# String Metotlar – Compare

C# programlama dilinde Metinsel (String) metotlardan biri olan Compare metodu, verilen 2 parametrenin karşılaştırılmasını sağlar. Bu karşılaştırma sonrası geriye int türünde bir değer döndürür. Geriye dönen bu değer 0(sıfır) ise karşılaştırılan metinlerin birbirinin aynısı olduğu anlaşılır. Bu değer haricinde alfabedeki sıralarına göre -1 ve 1 değeri de dönebilir. Böyle bir durumda karşılaştırılan metinlerin aynı olmadığı anlaşılır.
Aşağıdaki örnekte basit bir şifre sorgulaması yapacağız. Girilen şifreyi Compare metodunu kullanarak karşılaştırıp ekrana mesaj olarak vereceğiz.

compare

Bazı durumlarda büyük/küçük harf duyarlılığı gerekebilir ya da gerekmeyebilir. Böyle durumlar için Compare metodunu aşağıdaki şekilde kullanabilirsiniz.
Büyük/Küçük harf duyarlılığı için

Büyük/Küçük harf duyarlılığı olmaması için

Yorum

Yorum Yap