C# Console Uygulamaları

C# Metotları Aşırı Yükleme (Overloading)

Metotlar bir işlemi gerçekleştirmek için tanımlanır. Bir metotla birden fazla işlemi gerçekleştirmek için o metotla aynı isme sahip yeni metotlar tanımlanabilir. Ancak tanımlanan bu metotlar farklı parametrelere sahip olmalıdır. Ya da aynı isimli parametreye sahipse türleri farklı olmak zorundadır. Şimdiki örneğimizde Ortalama hesaplayan bir metodu farklı şekillerde kullanacağız.

Uygulamamızda aşırı yüklediğimiz metodumuz;

2 yazılı ortalaması,
2 yazılı 1 sözlü ortalaması,
2 yazılı 1 sözlü ve 1 ödev

ortalamasını hesaplayacaktır.

Şimdi kodlarımıza geçelim. Öncelikle metodumuzu 2 yazılı ortalaması hesaplayacak şekilde oluşturalım.

metodumuzu incelediğimizde yazili1 ve yazili2 isminde int türünde parametre alan ve geriye bu sayıların aritmetik ortalamasını döndüren ortalama isminde bir metot olduğunu görüyoruz.
Şimdi aynı isimde ilave olarak girilecek sözlü notunu da hesaplayacak şekilde overload edelim.

Görüldüğü gibi ortalama isimli metodumuzu 3 parametre alacak şekilde oluşturduk. Şimdi de ödev notu hesaplayacak şekilde yine aynı isimde yükleyelim.

Şimdi ana programda ortalama isimli metodumuzu nasıl kullanacağımıza bakalım.

metot_overload_1

ortalama isimli metodumuzu çağırdığımızda yukarıdaki resimde görüleceği gibi 3 farklı şekilde kullanabileceğimizi belirten bir açıklama göreceğiz. Ok işaretlerine basarak diğer kullanım şekillerini incelediğimizde ortalama metodunun diğer oluşturmuş olduğumuz aşırı yüklenmiş hallerini göreceğiz.

metot_overload_2

metot_overload_3

Şimdi bu üç farklı yöntemide kullanalım.

Kodlarımızı bir arada görelim.

Programımızı çalıştıralım.

metot_overload_4

Yorum Yap