C# Console Uygulamaları

C# Dizi Özellikler ve Metodları

C# dilinde tanımlanan dizilerde sıkça kullanılan bazı metod ve özellikleri ile bunların kullanımlarını aşağıdaki listede ve örneklerde inceleyebilirisiz.

Özellik Açıklama Kullanımı
Length Dizinin uzunluğunu getir. int dizi.Length
Rank Dizinin  Kaç boyutlu olduğunu getir. int dizi.Rank

 

Metod Açıklama Kullanımı
Sort Dizi içindeki elemanları sıralar. Array.Sort(dizi)
GetValue İstenilen sıradaki dizi elemanını getir. dizi.GetValue(int indexno)
 IndexOf Dizide aranan elemanın index numarasını getirir. Aranan eleman dizide yoksa -1 değerini döndürür.  Array.IndexOf(dizi1, arananeleman)
Copy Bir diziyi başka bir diziye kopyalar. Array.Copy(dizi1, dizi2, elemansayısı)
Clear Dizideki belirtilen sıradan belirtilen sayıdaki elamanı siler. (0. sıradan başla 5 tane sil) Array.Clear(dizi1, 0, 5)

 

dizi metod ve özellikleri ile ilgili örnekler.

 

Yorum Yap