Asp.Net C#

ASP.NET Validation Kontroller

Doğrulama Kontrolleri kullanıcının girdiği bilgilerin doğruluğunun denetlenmesinde kullanılır. Bir siteye kayıt olma, şifre girme gibi işlemlerde kullanılır.

Örneklere geçmeden önce bilmemiz gerek temel şeyler vardır. İlki ControlToValidate özelliği. Kontrolü sayfamıza ekledikten sonra Properties penceresinden bu özelliği buluyoruz ve kontrol edilecek olan alanı seçiyoruz.

Bir diğeri ise ErrorMessage. Kontrol edilecek nesneye yanlış değer girildiğinde ekrana gelecek hata mesajıdır.

EnableClientScript kodların sunucu tarafında mı yoksa bilgisayar tarafında Script kodlarıyla mı çalışacağını belirler. Kodların görünmesini istemiyorsak bu özelliği false yaparak sunucu tarafında çalışmasını sağlıyoruz.

Bu kontrollerin ilki RequiredFieldValidator. Kullanıcının zorunlu olarak doldurması gereken alanlardır

İlk olarak yapacağımız örnekte adı, soyadı bölümlerinin zorunlu olmasını sağlayacağız. Bunun için RequiredFieldValidator kullanıyoruz.

Label etiketlerinin içerisinde açıklama olarak görünen kısımları yazıyoruz. Daha sonra textboxları ekleyip kontrolü sayfaya ekliyoruz. Daha sonra ise kontrolün ayarlarını yapıyoruz. ControlToValidate kısmına kontrol edilecek nesneyi yazıyoruz. ErrorMessage kısmına, hata mesajını yazıyoruz.

 

Ekran çıktısı şu şekilde olacaktır;

 

Bir diğer kontrol RangeValidator. Kullanıcıdan alınan değerin maximum ve minimum değerleri arasında olup olmadığını kontrol eder.

Ekran çıktısı şu şekilde olacaktır;

 

Diğer bir kontrol ise CompareValidator. Girilen iki alanın aynı olup olmadığını kontrol eder. Diğer kontrollerden farklı olarak iki ayrı özellik alır. ControlToCompare özelliği kontrol edilecek şartı belirler. Yani ikinci değer bu değere uymak zorundadır. ControlToValidate ise ikinci değerin kontrolünü sağlıyor.

Ekran çıktısı şu şekilde olacaktır;

Diğer kontrolümüz RegularExpressionValidator. Girilen değerin belirli bir şarta bağlı olarak kontrol edilmesini sağlar.

Ekran çıktısı şu şekilde olacaktır;

 

Diğer bir kontrol CustomValidator. Bu kontrol tasarımcının kendi yazdıkları doğrulama fonksiyonları için kullanılır.

Son kontrol ise ValidationSummary. Özellik eklenmeyen kontroldür. Sayfadaki kontrollerin tamamını liste şeklinde gösterir.

 

Yorum Yap