Android

Android Toast Mesajı

Merhaba arkadaşlar bu yazımda Toast Mesajını anlatacağım.

Evet arkadaşlar bu yazımda Android uygulamalarda çok kullanılan bir mesaj, geri bildirim türü olan Toast Mesajını göreceğiz. Öncelikle nedir bu Toast Mesajı? Toasy mesajı ekranın alt kısmında siyah bir desen üzerine ekranın bir bölümünü kaplayan bir mesaj türüdür. Bu mesaj türünün erkanda ne kadar kalacağını kendimiz belirliyoruz.(sadece 2 seçenek var) Ekranda kapladığı yer ise Toast Mesajında yazan yazıya göre kendi şekillenir. Ekranda göründüğü yer ise ekranın en alt kısmıdır. Ben bu özelliği anlatırken bir örnek üzerinden anlatmak istedim.Kullanıcının girdiği yazıyı Toasst Mesajında göstereceğiz. Gelin beraber yapalım bu programı.

toast mesajı2 Toast mesajı ekranda bu şekilde gözükmektedir.

Öncelikle ekrana EditText ve Button yerleştirdim.

toast mesajı

Bu tasarımın kodları ise aşağıdaki gibidir;

Tasarım ekranı bittiğine göre şimdi tasarım ekranına geçelim.

Toast mesajını oluşturduğumuz kod satırını gelin beraber inceleyelim. Toast mesajını kullanmak için “Toasst.makeText” kod satırını yazmalı ve 3 parametre vermeliyiz. Bu parametreler değişiklik göstermektedir ancak aldığı ilk parametre hep “getApplicationContext()” olmalıdır. İkinci parametre ise göstermek istediğimiz mesajdı. Üçüncü parametreye geldiğimizde ise ekranda kalmasını istediğimiz süreyi seçmemiz gerekiyor, bunun için 2 adet seçeneğimiz var ilki “LENGTH_SHORT” yani kısa süre göstermek için işimize yarar. İkincisi ise “LENGTH_LONG” yani uzun süre göster anlamına gelmektedir. Ben bu örnekte ekranda göstermek istediğim parametreye “isim.getText()” yazdım buda şu anlama gelmektedir;

“isim” ismine sahip nesnenin üzerinde yazan yazı anlamına gelmektedir. Kullanıcı “isim” EditTextine toast Mesajında gösterilmesini istediği yazıyı yazıyor Button’a tıklayınca bizde o yazıyı okuyup Toast Mesajıyla ekranda gösteriyoruz.

Yorum Yap