Pazartesi , 23 Ocak 2017
Anasayfa » Veritabanı » MsSQL » SQL Sorguları

SQL Sorguları

Veritabanı üzerinde kayıtları seçme, ekleme, güncelleştirme ve silme işlemleri için DML komutları kullanılır. Bu yazıda kütüphane veritabanı ile DML komutlarını kullanarak SQL Sorguları yazacağız. Diğer SQL örnekleri için tıklayın

SQL Çalışma Soruları olarak kullanabileceğiniz 50 sorgudan fazla SQL Soru Örneği mevcut.

kütüphane veritabanı indir

 

SQL Sorguları ve SQL Örnekleri

Aşağıdaki SQL sorguları için yukarıdaki veritabanı diyagramı kullanılacaktır.

 

SELECT SORGULARI

1.Öğrenci tablosundaki tüm kayıtları listeleyin.

 

2.Öğrenci tablosundaki öğrencinin adını ve soyadını ve sınıfını listeleyin.

 

3. Öğrenci tablosundaki cinsiyeti kız (K) olan kayıtları listeleyiniz.

 

4.Öğrenciler tablosundaki sınıfların adını listeleyiniz.(Not her sınıf adı birkez gösterilsin.)

 

5.Öğrenci tablosundaki cinsiyeti Kız ve Sınıfı 10A olan öğrencileri listeleyiniz.

 

6.Öğrenci tablosundaki 10A veya 10B sınıfındaki öğrencilerin adını, soyadını ve sınıfını listeleyiniz.

 

7.Öğrenci tablosundaki öğrencinin adını, soyadını ve numarasını okul numarası olarak listeleyiniz. (as kullanım örneği)

 

8. Öğrenci tablosundaki öğrencinin adını ve soyadını birleştirip, adsoyad olarak listeleyiniz. (as kullanım örneği)

 

9. Öğrenci tablosundaki Adı ‘A’ harfi ile başlayan öğrencileri listeleyiniz.

 

10.kitap tablosundaki sayfa sayısı 50 ile 200 arasında olan kitapların adını ve sayfa sayısını listeleyiniz.

 

11. Öğrenci tablosunda adı Fidan, İsmail ve Leyla olan öğrencileri listeleyiniz.

 

12. Öğrenci tablosundaki öğrencilerden adı A, D ve K ile başlayan öğrencileri listeleyiniz.

 

13. Öğrenci tablosundaki sınıfı 9A olan Erkekleri veya sınıfı 9B olan kızların adını, soyadını, sınıfını ve cinsiyetini listeleyiniz.

 

14. Sınıfı 10A veya 10B olan erkekleri listeleyiniz.

 

15.Öğrenci tablosunda doğum yılı 1989 olan öğrencileri listeleyiniz.(Not: veritabanında tarihler ay/gün/yıl şeklinde sorgulanır)

16.Öğrenci numarası 30 ile 50 arasında olan Kız öğrencileri listeleyiniz.

 

17.Öğrencileri adına göre sıralayınız.

 

18. Öğrencileri adına, adı aynı olanlarıda soyadlarına göre sıralayınız.

 

19. 10A sınıfındaki öğrencileri okul numarasına göre azalan olarak sıralayınız.

 

20. Öğrenciler tablosundaki ilk 10 kaydı listeleyiniz.

 

21. Öğrenciler tablosundaki ilk 10 kaydın ad, soyad ve doğum tarihi bilgilerini listeleyiniz.

 

22.Sayfa sayısı en fazla olan kitabı listeleyiniz.

 

23. Öğrenciler tablosundaki en genç öğrenciyi listeleyiniz.

 

24. 10A sınıfındaki en yaşlı öğrenciyi listeyin.

 

25. İkinci harfi N olan kitapları listeleyiniz.

 

26. Öğrencileri sınıflarına göre gruplayarak listeleyin.

 

27.  Öğrencileri her sorgulamada sıralaması farklı olacak şekilde  rastgele listeleyin.

 

28. Rastgele bir öğrenci seçin

 

29. 10A sınıfından rastgele bir öğrencinin adını, soyadını, numarasını ve sınıfını getirin.

 

INSERT INTO SORGULARI

30. Yazar tablosunu KEMAL UYUMAZ isimli yazarı ekleyin.

 

31. Biyografi türünü tür tablosuna ekleyiniz.

32. 10A sınıfı olan ÇAĞLAR ÜZÜMCÜ isimli erkek,  sınıfı 9B olan LEYLA ALAGÖZ isimli kız ve  sınıfı 11C olan Ayşe Bektaş isimli kız  öğrencileri tek sorguda ekleyin.

 

33 Öğrenci tablosundaki rastgele bir öğrenciyi yazarlar tablosuna yazar olarak ekleyiniz.

 

34.Öğrenci numarası 10 ile 30 arasındaki öğrencileri yazar olarak ekleyiniz.

 

35. Nurettin Belek isimli yazarı ekleyip yazar numarasını yazdırınız.(Not: Otomatik arttırmada son arttırılan değer @@IDENTITY değişkeni içinde tutulur.)

 

UPDATE SORGULARI

NOT:update sorgusunda dikkat edilmesi gereken en önemli husus şart kısmıdır. şart yazılmazsa güncelleme işlemine tüm kayıtlar dahil edilir.

 

36. 10B sınıfındaki öğrenci numarası 3 olan öğrenciyi 10C sınıfına geçirin.

 

37.  9A sınıfındaki tüm öğrencileri 10A sınıfına aktarın

 

38. Tüm öğrencilerin puanını 5 puan arttırın.

 

DELETE SORGULARI

NOT 1: DELETE sorgusunda dikkat edilmesi gereken en önemli husus şart kısmıdır. şart yazılmazsa silme işlemine tüm kayıtlar dahil edilir.

NOT 2: TRUNCATE TABLE komutu sorgu örneklerinin sonunda verilecektir.(Tabloyu boşaltmak için kullanılır. TRUNCATE TABLE TABLOADI)

39.  25 numaralı yazarı silin.

 

 

SELECT …… IS NULL Komutu

Select sorguları içinde değeri null olan kayıtları ararken alanadı=null olarak arama yapılamaz.  Null olan alanları aramak için is null ifadesi kullanılır.

40. Doğum tarihi null olan öğrencileri listeleyin. (insert sorgusu ile girilen 3 öğrenci listelenecektir)

 

 

BİRDEN ÇOK TABLODAN VERİ ÇEKME (JOIN KULLANMADAN)

41. Öğrencinin adını, soyadını ve kitap aldığı tarihleri listeleyin.

 

42. Fıkra ve hikaye türündeki kitapların adını  ve türünü listeleyin.

 

43. 10B veya 10C sınıfındaki öğrencilerin numarasını, adını, soyadını ve okuduğu kitapları listeleyin.

 

44. Roman türündeki kitapları okuyan öğrencilerin numarasını, adını, soyadını ve okuduğu kitabın adını listeleyin

 

SQL JOIN ( INNER JOIN ) KULLANIMI

45. Öğrencinin adını, soyadını ve kitap aldığı tarihleri listeleyin.

 

46. Fıkra ve hikaye türündeki kitapların adını  ve türünü listeleyin.

yada

 

47. 10B veya 10C sınıfındaki öğrencilerin numarasını, adını, soyadını ve okuduğu kitapları, öğrenci adına göre  listeleyin.

 

SQL LEFT JOIN Kullanımı

 

48. Kitap alan öğrencinin adı, soyadı, kitap aldığı tarih listelensin. Kitap almayan öğrencilerinde listede görünsün.

 

49. Kitap almayan öğrencileri listeleyin.

 

50. Alınan kitapların kitap numarasını, adını ve kaç defa alındığını kitap numaralarına göre artan sırada listeleyiniz.

 

51. Alınan kitapların kitap numarasını, adını kaç defa alındığını (alınmayan kitapların yanında 0 olsun) listeleyin.

SQL RIGHT JOIN Kullanımı

 

SQL AVG Kullanımı

AVG fonksiyonu ortalama değeri döndürür.

 

–Sayfa sayısı ortalama sayfanın  üzerindeki kitapları listeleyin.

SQL COUNT Kullanımı

COUNT fonksiyonu , belirtilen ölçütlerle eşleşen satır sayısını döndürür.

 

–Öğrenci tablosundaki öğrenci sayısını gösterin

 

–Öğrenci tablosundaki toplam öğrenci sayısını toplam sayı takma(alias kullanımı) adı ile listeleyin.

 

SQL MAX Kullanımı

MAX fonksiyonu belirtilen ölçülerle eşleşen en yüksek kayıtı getirir.

 

–En fazla sayfa sayısı olan kitabın sayfa sayısını listeleyiniz.

 

–En fazla sayfası olan kitabın adını ve sayfa sayısını listeleyiniz.

 

SQL MIN Kullanımı

MIN fonksiyonu belirtilen ölçülerle eşleşen en yüksek kayıtı getirir.

 

–En az sayfa sayısı olan kitabın sayfa sayısını listeleyiniz.

 

–En az sayfası olan kitabın adını ve sayfa sayısını listeleyiniz.

 

SQL DATE / SQL DATEDIFF Kullanımı

DATEDIFF :Belirtilen tarihler arasındaki farkı hesaplamak için kullanılır. 

GETDATE :Şuan ki tarih ve zamanı getirir. MySqlde now() fonksiyonu kullanılır.

 

–Öğrencinin adını, soyadını ve yaşını listeleyin.

 

 

 

 

Hakkında Hayri

İlginizi Çekebilir

SQL Örnekleri – SQL Sorguları

SQL Örnek Sorguları – SQL Veritabanı Sorguları İlgili

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Wordpress Tema indir