Cumartesi , 21 Ocak 2017
Anasayfa » Donanım » Bilişim Teknolojileri » 100 Tane Bilişim Teknolojileri ve Temelleri Test Sorusu

100 Tane Bilişim Teknolojileri ve Temelleri Test Sorusu

Bilişim Teknolojileri Temelleri Çalıma Soruları ve Cevapları / BTT Çalışma Soruları ve Cevapları

Cevaplar Sayfanın Sonundadır.

 1. Bilgiler geçici olarak hangi bellek üzerinde tutulur?
  A) Memory Card
  B) Hard disk
  C) Rom
  D) Ram

 

 1. Aşağıdakilerden hangisinde bellek birimleri küçükten büyüğe doğru sıralanmıştır?
  A) Byte- Kilobyte- Megabyte-Gigabyte
  B) Byte- Kilobyte- Gigabyte- Megabyte
  C) Gigabyte- Kilobyte- Byte- Megabyte
  D) Megabyte- Kilobyte- Byte- Gigabyte

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi bilgisayar birimi değildir?
  A) Klavye
  B) Ekran
  C) Mouse
  D) Daktilo
 2. …………Temel Giriş – Çıkış , hesaplama ve kontrol işlemlerini yürüten ünitedir. Barındırdığı emirler ile diğer birimleri çalıştırır ve denetler. Boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
  A) HDD
  B) CPU
  C) Ram
  D) Kasa

 

 1. Aşağıdaki portlardan hangisinde Tak-ve-Çalıştır(Pnp) desteği vardır.?
  A) Com1
  B) Com2
  C) USB
  D) LPT2

 

 1. İşaretleme yolu ile verileri girmek hangi üniteyle gerçekleşir?
  A) Klavye
  B) Mouse
  C) Bilgisayar
  D) Mikrofon

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi hem girdi hem çıktı birimidir?
  A) Flash Bellek
  B) ROM Bellek
  C) Ekran Kartı
  D) Ekran

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi bilgisayarın hızını etkilemez?
  A) İşlemci
  B) Yüklü programlar
  C) Mouse
  D) Ram

 

 1. Elektrikler kesildiği zaman üzerindeki bilgiler silinen bellek türü aşağıdakilerden hangisidir?
  A) RAM Bellek
  B) ROM Bellek
  C) FLASH Bellek
  D) YAN Bellek

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi bilgiye ulaşım bakımından daha hızlıdır?
  A) Sabit disk
  B) Flopy disk
  C) Ram
  D) Cd-Rom

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi bir ya¬zıcı türü değildir?
  A) Mürekkep Püskürtmeli
  B) Nokta (İğne) vuruşlu
  C) Lazer
  D) Tarayıcı

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi bellek ölçü birimidir?
  A) Pixel
  B) MB
  C) Rpm
  D) Dpi
 2. Bilgisayardaki görüntüleri ………… oluşturur ve monitöre gönde¬rir? Boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
  A) Ses Kartı
  B) HDD
  C) CPU
  D) Ekran Kartı

 

 1. Kullanıcıya ait bilgiler kalıcı olarak …………………. de saklanabilir. Boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
  A) Ram Bellek
  B) HDD
  C) Rom Bellek
  D) CPU

 

 1. Donanım üniteleri arasında veri iletişiminin yapılmasını sağlayan birime verilen ad hangisidir?
  A) Ram
  B) Harddisk
  C) Kasa
  D) Anakart

 

 1. Bilgisayar bellek birimlerinden 1 byte, kaç bit’ ten oluşur?
  A) 3
  B) 6
  C) 8
  D) 10

 

 1. Donanım ünitesi olarak aşağıdakilerden hangisinin bulunma zorunluluğu vardır?
  A) CD-Rom
  B) Fax Modem
  C) Flash Disk
  D) Anakart

 

 1. Kâğıtta bulunan bilgiyi bilgisayara aktarmak için kullanılan cihaza ne ad verilir?
  A) Scanner(Tarayıcı)
  B) Plotter(Çizici)
  C) Printer(Yazıcı)
  D) Monitör(Ekran)

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi çıkış birimidir?
  A) Fare(Mouse)
  B) Scanner(Tarayıcı)
  C) CD-ROM
  D) Plotter(Çizici)

 

 1. İç bellek kullanım amacına bağlı olarak kaça ayrılır?
  A) Ram ve Rom olmak üzere ikiye ayrılır.
  B) Sadece Rom olarak bir tanedir.
  C) Sadece Ram olarak bir tanedir.
  D) Ram, Rom, Cps olarak üçe ayrılır.

 

 1. Klavyedeki tuşların üzerindeki 3.karakterin yazılmasını sağlayan tuş hangisidir?
  A) Shift
  B) Altgr(Sağ Alt)
  C) Ctrl
  D) Caps Lock

 

 1. Bilgisayarın her türlü elektronik aksamına ne ad verilir?
  A) Hardware (Donanım)
  B) CPU (MİB).
  C) Input Unit ( Giriş birimi)
  D) Software (Yazılım)

 

 1. Bir bilgisayar sisteminde aşağıdaki programlardan hangisinin olması zorunludur?
  A) Programlama dili
  B) Veri tabanı programı
  C) İşletim Sistemi
  D) Kelime işlemci

 

 1. Bilgilerin kalıcı olarak depolandığı yere ne ad verilir?
  A) Ram
  B) Modem
  C) Yan bellek
  D) Rom

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi giriş birimidir?
  A) Ekran
  B) CD) ROM
  C) Yazıcı
  D) Plotter (Çizici)

 

 1. Aşağıdakilerden hangi tuş Cursorü (İmleci) satır başına getirir?
  A) İnsert
  B) Delete
  C) End
  D) Home

 

 1. 1024 BYTE aşağıdakilerden hangisi eşit değildir?
  A) 1024 Karakter
  B) 1024 Bit
  C) 1 Kilobyte
  D) 8192 Bit

 

 1. Tüm bilgilerin giriş ve çıkışlarının yapıldığı hesaplama ve kontrol işlemlerinin yürütüldüğü ortamdır. ………… Kendi ürettiği emirler ile diğer birimleri çalıştırır ve denetler. Boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
  A) HDD
  B) CPU
  C) Ram
  D) Kasa

 

 1. Bilgisayarın kapatma (power) düğmesini kullanmadan yeniden açılmasını sağlayan makinanın üzerindeki tuş hangisidir?
  A) Makinenin üzerindeki RESET tuşu
  B) Klavyenin üzerindeki ENTER
  C) Makinenin üzerindeki TURBO tuşu
  D) ESC tuşu

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi bilgi (Veri) kayıt ortamı değildir?
  A) Sabit disk
  B) Disket
  C) Printer
  D) Flashdisk

 

 1. Bilgisayarı insanlardan ayıran en önemli özellik nedir?
  A) İşlem hacmi
  B) Yorum yeteneği
  C) Düşünme gücü
  D) Mantık yürütme

 

 1. Kullanıcının müdahale edemediği, bellek türü hangisidir?
  A) Rom
  B) Ram
  C) Sd Ram
  D) Hiçbiri

 

 1. Yazıcılarda ve tarayıcılarda nokta yoğunluğunu ifade eden ölçü birimi hangisidir?
  A) 1 KB
  B) 1 Mhz
  C) 1 Byte
  D) 1 Dpi

 

 1. Birden fazla bilgisayar arasında telefon aracılığı ile iletişim sağlayan cihaza ne ad verilir?
  A) Barkod
  B) Modem
  C) Plotter
  D) Scanner

 

 1. Kullanıcıya ait bellek türü aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Eprom
  B) Prom
  C) Rom
  D) Ram

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi yazıcı bağlantı ucudur?
  A) Com1
  B) Con
  C) Usb
  D) Fdd

 

 1. “Ekran üzerindeki komut düğmelerini tıklayıp aktif hale getirmek, seçmek ve taşımak ……………. nin görevidir.” Boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
  A) Klavye
  B) Mouse
  C) Bilgisayar
  D) Mikrofon

 

 1. Bilgiler kalıcı olarak ……………..de saklanır. Boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
  A) Ram Bellek
  B) HDD
  C) Rom Bellek
  D) CPU

 

 1. Yanlış yazılan bir komut sola doğru hangi tuşla silinir?
  A) Backspace
  B) Delete
  C) Ara Tuşu
  D) End

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi ek donanım birimidir?
  A) TV kartı
  B) Ekran kartı
  C) Ana kart
  D) Ram

 

 1. Aşağıdaki birimlerden hangisinde bilgi depolanamaz?
  A) Harddisk
  B) Memory Card
  C) Cd
  D) Ram

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi yakın mesafedeki bilgisayarlar arasındaki bilgi iletişimini sağlar?
  A) Ekran kartı
  B) Mainbord
  C) Harddisk
  D) Ağ kartı

 

 1. Klavyedeki ( $ , # , \ vB) ..) simgeler hangi yardımcı tuşla eklenebilir?
  A) Alt Gr
  B) Tab (Sekme)
  C) Ctrl
  D) Shift

 

 1. Bilgisayardaki görüntüleri ………… Oluşturur ve monitöre gönderir. Boşluğa hangisi gelmelidir?
  A) Ses Kartı
  B) HDD
  C) CPU
  D) Ekran Kartı

 

 1. Num Lock tuşunun görevi nedir?
  A) Klavyeyi büyük küçük harfe kilitler
  B) Yön tuşlarının genel adıdır
  C) Sayısal tuş¬ları kilitler ve açar
  D) Sekme tuşudur

 

 1. Ram ve rom terimleri neyi ifade etmektedir?
  A) İşlemci
  B) İç Bellek türleri
  C) Yazılım
  D) Hard Disk

 

 1. Klavyedeki ( / , ? , + ‘, : vB) ..) simgeler hangi yardımcı tuşla eklenebilir?
  A) Alt Gr
  B) Tab (Sekme)
  C) Ctrl
  D) Shift

 

 1. Bilgisayara girilen verilerin işlendiği bölüm hangisidir?
  A) Harddisk
  B) Flash Bellek
  C) Cpu
  D) Rom

 

 1. Ekrandaki en küçük noktalara ne ad verilir?
  A) Character
  B) Column
  C) Pixel
  D) Line

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi bir çıktı ünitesidir (çıkış birimidir)?
  A) Klavye
  B) Mouse
  C) Barkod Okuyucu
  D) Hoparlör

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi kullanılarak, bilgiler telefon hatları üzerinden başka bilgisayarlara aktarılabilir?
  A) Sabit Disk
  B) Plotter
  C) Modem
  D) Scanner

 

 1. Aşağıdakilerden hangisinde elektrik kesildiği zaman bilgiler silinir?
  A) Ram
  B) Prom
  C) Eprom
  D) Rom

 

 1. Bilgisayardaki kartların birbirleri ile bağlantısını sağlayan ve verileri ilgili yere ulaştıran birime ne ad verilir?
  A) Rom
  B) Ram
  C) Mainboard
  D) Hdd

 

 1. Bilgisayarda yazmış olduğumuz herhangi bir belgenin kağıda aktarılmasını sağlayan aygıta ne ad verilir?
  A) Printer
  B) Scanner
  C) Ram
  D) Hdd

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi Bilgisayara dışardan bilgi girişini sağlayan ünitelerden değildir ?
  A) Disket
  B) Yazıcı
  C) Harddisk
  D) CD) rom

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi Klavyeyi Büyük harfe kilitler?
  A) Num lock
  B) Caps Lock
  C) Insert
  D) Pause

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi bilgisayar disk ölçü birimlerinden değildir.?
  A) Gigabyte
  B) Byte
  C) Format
  D) Kilobyte

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi dış bellek ünitesi değildir?
  A) Disket
  B) Hard disk
  C) Yazıcı
  D) CD) Rom
 2. Giriş ünitesinden girilen bilgileri isteyen ve sonuçları çıkış ünitesine gönderen bölüm hangisidir?
  A) RAM
  B) Çevre bellek
  C) Anabellek
  D) CPU

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi bellek türlerinden değildir.?
  A) RAM
  B) ROM
  C) DİSKET
  D) PRINTER

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi monitörle ilgili değildir?
  A) inch
  B) Pixel
  C) MByte
  D) Flat

 

 1. Bilgisayar genel olarak hangi bölümlerden oluşur?
  A) Ram – Rom
  B) Hardware – Software
  C) Merkezi İşlem birimi – Monitör
  D) Ana makine – Klavye

 

 1. 1024 byte için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
  A) 1 Bit
  B) 1 Mbyte
  C) 1 Byte
  D) 1 Kbyte

 

 1. Merkezi işlem biriminin takıldığı donanım birimi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Harddisk
  B) Anakart
  C) Ram
  D) Ekran kartı

 

 1. Küçük harfle yazarken büyük harfle yazma olanağı veren yardımcı tuş hangisidir?
  A) Ctrl
  B) Shift
  C) Tab
  D) Num Lock

 

 1. BackSpace tuşunun görevi hangisidir?
  A) Sola doğru siler
  B) Sağa doğru siler
  C) Karakterler arası boşluk verir
  D) Kürsörü satırın sonuna götürür

 

 1. Kullanıcının müdahale edemediği, silemediği bellek türü hangisidir?
  A) Rom
  B) Ram
  C) Base Ram
  D) Hiçbiri

 

 1. Bilgisayarda aritmetiksel işlemleri yapan ve sonuçlandıran donanım birimi hangisidir?
  A) Ram
  B) Ana kart
  C) Cpu
  D) Harddisk

 

 1. Aşağıdaki birimlerden hangisi bilgisayara bilgi girişi için kullanılır?
  A) Monitör
  B) Klavye
  C) Yazıcı
  D) Plotter

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi ana donanım birimi değildir?
  A) Ana kart
  B) Ram
  C) Ekran kartı
  D) CD) Rom

 

 1. Yönlendirici ( Router) OSI referans modelinin hangi katmanında bulunur?
  a) Ulaşım                                b) Fiziksel
  c) Veri Bağı                            d) Ağ
 2. Aşağıdakilerden hangisi ağ cihazıdır.?
  A)Ekran kartı B) Ram bellek
  C) Swich D) Tv kartı

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi bir ağ oluşturma şekilidir?

A)Yıldız topolojisi    B) Ev topolojisi
C) İş topolojisi           D) Okul topolojisi

74.İnternet kabloları arasındaki mesafe en fazla kaç metre olmalıdır?
A) 55 B) 100
C) 90 D) 50

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi topoloji kablo uzunluğudur?

A) 100 B) 200
C) 400 D) 500

76.Aşağıdakilerden Hangisi Bilgisayar Ağlarının Karakteristlik Özelliklerinden Değildir?

A)Hiyerarşik Yönetim Ve Kaynak Sahipliği
B)Çoklu-Üretici Ortamları
C)Evrensel Bilgi Erişimi
D)Haberleşme

 

 1. Aşağıdakilerden Hangisi Minibilgisayar-Tabanlı Dağıtık Ortamlarda İşlenen Tipik Uygulamalardan Değildir?
  A) CAD/CAM (bilgisayar destekli dizayn/bilgisayar destekli üretim)
  B) Merkezi olmayan kaynak yönetimi
  C) Haberleşme
  D) Proje Yönetimi

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi PC LAN’larının ana özelliklerindendir?
  A) Küçükten orta seviye veritabanı yönetimi
  B) Yazılım geliştirme
  C) Çoklu kullanıcı, paylaşılan bilgi ve kaynaklar
  D) Spreadsheet

 

 1. Digital olarak kodlanmış bilginin tüm bitleri aynı anda transfer ediliyorsa buna ………. İletişim denir ?
  A) Paralel İletişim
  B)Senkron İletişim
  C)Asenkron İletişim
  D)Seri İletişim

 

 1. Eş zamansız iletişim türüne ne ad verilir?

A)Seri İletişim
B)Paralel İletişim
C)Doğrudan İletişim
D)Asenkron İletişim

 1. Aşağıdakilerden hangisi bus topolojisinin avantajlarından biri değildir?

A)Merkez birime ihtiyaç duyulmaz.
B)Kablo yapısı güvenilirdir.
C)Bir istasyonun arızalanması bütün ağı devre dışı bırakır.
D) Yeni bir istasyon eklemek kolaydır.

 

 1. Yıldız topolojisinde max kablo uzunluğu ne kadardır?
  a)400
  b)500
  c)200
  d) 100

 

 1. Aşağıdaki kısaltmalardan hangisi ağ kartı anlamındadır?
  A) BNC B) NIC C)UTP D) OSI

 

 1. Bir ağ tasarımı yapılırken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmez?
  A) Konnektör B) Hız
  C) Maliyet D) Kablolama

 

 1. MAC adresi kaç bitten oluşur?
  A) 12        B) 23       C) 24     D) 48

 

 1. Aşağıdakilerden verilen kablo çeşitlerinden hangisi bilgisayar ağlarında kullanılmaz?
  A) UTP Cat5e B) UTP Cat6
  C) UTP Cat1 D) STP

 

 1. Aşağıdaki kodlardan hangisi UTP kablolarda kullanılan konnektör kodudur?
  A) RG B) AUI C) DB D) RJ  E)BNC

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi UTP kablo bağlantılarında kullanılan bir alet değildir?
  A) Kalem Havya B) Kablo Kesici Alet
  C) Kablo Sıkma Pensesi D) Kablo Test Cihazı
  E)Kablo Soyma Aleti

 

 1. aşağıdakilerden hangisi günümüzde en çok kullanılan topolojidir?

A)yıldız topoloji   B)halka topoloji

C)bus topoloji        C)ağaç  topoloji

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi yıldız topolojisinin özelliklerindendir?
  A) Bir istasyonun arızalanması ağı etkilemez.
  B) bilgi akışı tek yönlüdür.
  C) çok büyük ağların ana omurgalarını oluşturmakta.
  D) Maksimum 30 istasyon bağlanabilir

 

 1. Bir haberleşme ağında uzak mesafeye verinin iletilebilmesi için aşağıdaki cihazlardan hangisi kullanılabilir?

A)Yönlendirici B)Hub C)Repeater (Tekrarlayıcı) D)Bilgisayar

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri network yapısı değildir?

A)Star(Yıldız) B)Bus (Doğrusal) C)Ring (Halka) D) Subnet

 

 1. ethernet network cihazlarına, tanınabilmeleri için Hexadecimal ve dünyada bir eşi daha olmayan seri numarası verilir. Bu numaralara ne denir?

A)Mac adresi B)Ethernet adresi C)IP adresi D)CRC

 

 1. Yerel bir ağda bulunan bilgisayarların birbirleriyle haberleşmesini aşağıdakilerden hangisi sağlar?

A)Ethernet kartı

B)MAC

C)Modem

D)Subnet Mask

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi bilgisayar ağlarının avantajlarından değildir?

A)Ortak donanım kullanımı

B)Ortak çalışma

C)Bireysel çalışma
D) Zaman, para kazancı

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi Star(Yıldız) network sisteminin özelliği değildir?

A)Az kablo kullanımı

B)Hızlı kurulum

C)Kolay genişletilebilirlik
D) Arızanın kolay tespiti

 

 1. Hub ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A)Tekrarlayıcı görevi görür

B)Büyük ağı “alt ağlara” bölerek ağ performansını arttırır.

C)Gelen sinyalleri olduğu gibi verir, içeriğe bakmaz.

D)Verilerin gerekliliğini kontrol etmez

 

 1. R45 konnektör hangi ağ yapısında kullanılmaktadır?
  A) Star   B) Bus   C) Ring  D) Tree

 

 1. BNC hangi ağ tipinin donanım elemanıdır?
  A) Star   B) Bus   C) Backbone  D) Tree

 

 1. Sadece iki bilgisayar arasında iletişimi sağlayıp veri paketlerini tüm ağa sunmayan ağ cihazının adı nedir?
  A) HUB B) GateWay   C) Ethernet   D) Switch

 

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARI:

1D        2A           3D      4B         5C                6B           7A           8C            9A        10C

11D     12B        13D     14B       15D        16C              17D         18A         19D         20A

21B     22A        23C      24C     25B         26D       27B              28B          29A         30C

31A     32A       33D   34B      35D          36C        37B               38B       39A           40A

41D    42D     43A     44D     45C             46B         47D        48C           49C         50D

51C      52A     53C     54A      55B          56B             57C         58C       59D             60D

61C       62B     63D    64B      65B          66A          67A            68C       69B        70D

71D      72C     73A      74B       75D        76D          77B         78C         79A          80D

81C      82D    83B      84A       85D        86C      87D        88A          89A         90A

91C     92D     93A      94A      95C       96A          97A       98A          99B           100A

Hakkında admin

İlginizi Çekebilir

Optik Diskler [ Sunu ]

Optik Sürücüler Sunu   Optik Sürücüler Sunu İçeriği Optik Disk Sürücüleri CD-ROM ve CD-Writer sürücüleri …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Wordpress Tema indir